Nieuws

Loonwijzer maakt nu ook sociale zekerheid zzp’er inzichtelijk

Nu de Stichting van de Arbeid heeft geadviseerd een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering in te voeren voor zzp’ers, moeten 1,1 miljoen zzp’ers nadenken over de financiële gevolgen daarvan. De vernieuwde Bruto/Netto-Check van Loonwijzer kan zzp’ers nu al helpen hun tarieven hierop aan te passen.

De vernieuwde Bruto/Netto-Check, sinds kort online, laat nu ook het bedrag zien dat werkgevers betalen aan sociale lasten bovenop het brutoloon. Gemiddeld is dit zo’n 20% van het brutoloon. Deze 20% bestaat vooral uit premies voor verplichte werknemersverzekeringen, zoals de WW en de WIA, en de bijdrage Zorgverzekeringswet.

De Bruto/Netto-Check wordt momenteel vooral geraadpleegd door werknemers en (kleine) werkgevers. Zo’n 200.000 mensen per maand gebruiken de Loonwijzer-tool om precies te weten wat ze netto overhouden van hun brutosalaris. Door de toevoeging van de 20% aan sociale werkgeverslasten heeft de Bruto/Netto-Check nu ook toegevoegde waarde voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zzp’ers kunnen bijvoorbeeld bekijken wat ze minimaal zouden kosten als een werkgever hen in dienst zou nemen. Dit helpt zowel voor de argumentatie van zzp’ers die eigenlijk liever in loondienst willen werken als voor de echte ondernemers die hun tarief ermee goed kunnen onderbouwen.

Tariefbepaling zzp’ers

Met deze 20%, waarvan het loonstrookje vaak geen melding maakt, wordt een flink deel van de verzorgingsstaat betaald. De overheid financiert hiermee de werkloosheidsuitkering WW en arbeidsongeschiktheidsuitkering WIA. Ook gaat er geld naar de kinderopvangtoeslag en wordt de zorgverzekering betaalbaar gehouden voor alle Nederlanders.

Omdat zzp’ers geen werkgever hebben die meebetaalt aan de WIA, moeten zij binnen een paar jaar zelf verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De premie hiervoor zullen zij moeten verrekenen in hun tarief. De Bruto/Netto-Check brengt voor elk salaris de bijbehorende WIA-premie overzichtelijk in beeld en draagt zo dus bij aan een betere tariefonderbouwing.

Sociale lasten

De vernieuwde Bruto/Netto-Check laat uiteraard nog steeds zien voor elk brutoloon wat het nettosalaris is dat op de bankrekening wordt gestort. Zo wordt bij een werknemer die een brutoloon van € 2.500 per maand krijgt, € 440 ingehouden als loonheffing. Hierdoor krijgt de werknemer een nettoloon van € 2.060 uitbetaald. De werkgever betaalt bovenop het brutoloon van € 2.500 bovendien zo’n 20% aan sociale werkgeverslasten. In dit geval ligt dat bedrag tussen de € 450 tot € 580, afhankelijk van de sector en het soort contract. Hierdoor bedragen de totale loonkosten voor de werkgever ongeveer € 3.000.

Uurtarief berekenen

Ben je ZZP’er en wil je weten welk uurtarief je aan opdrachtgevers moet berekenen om het door jou gewenste maandsalaris te verdienen? Bereken hier jouw uurtarief.


Aanbevolen boeken

Freelance Blog Writing: Writing Better Web Content

Freelance Blog Writing: Writing Better Web Content

Bekijk dit boek
How to Launch a Freelance Copywriting Business

How to Launch a Freelance Copywriting Business

Bekijk dit boek
Freelance Your Way to Freedom

Freelance Your Way to Freedom

Bekijk dit boek
How to Make Money Online & Quit Your Day Job

How to Make Money Online & Quit Your Day Job

Bekijk dit boek

Lees ook:

Gratis e-book “14 gouden website-tips”

Raymond Veldkamp

Uurtarief van freelancers keldert door coronacrisis

Raymond Veldkamp

Onderzoek: e-Boekhouden.nl beste boekhoudsoftware van 2022

Raymond Veldkamp