Nieuws

Groei inzet freelancers zet door in bedrijfsvoering

De vandaag gepubliceerde Freelance Markt Index© (FMI), die uitkomt op een score van 114, wijst op verdere groei van de markt. De FMI geeft een indicatie van het arbeidsmarktklimaat voor freelancers in het tweede kwartaal van 2019.

De FMI laat zien dat bedrijven maar al te graag gebruik maken van de on demand deskundigheid van freelance experts. De stemming is, net als bij eerdere verkenningen, positief. Meer dan de helft van alle geënquêteerde opdrachtgevers die frequent gebruikmaken van freelance kenniswerkers, voorspelt de komende periode meer freelance opdrachten uit te zetten. Download hier het volledige rapport.

Gunstig klimaat voor freelancers zet door

De FMI, de driemaandelijkse graadmeter voor tijdelijk werk (samengesteld door het platform Freelance.nl), laat al langere tijd een stijgende lijn zien voor freelancers. Eind 2018 voorspelde de index ‘gouden tijden’, met zelfstandig werkende IT’ers als onbetwiste kopgroep. Echter, begin 2019 leek de conjunctuur volgens CBS-cijfers te verslechteren en noteerde de uitzendsector voor het eerste sinds lange tijd dalingen in zowel de omzetcijfers als de gedeclareerde uren. Bovendien bleven onheilsberichten over mogelijk stringentere wetgeving de gemoederen bezighouden. Signalen deden vrezen voor een kentering in het freelance-klimaat in het tweede kwartaal van dit jaar. De cijfers bewijzen het tegendeel.

Freelance kenniswerkers onmisbaar in bedrijfsvoering

De gewenste zekerheid over arbeidsrelaties met freelancers is nog steeds ver te zoeken. Dat lijkt het bedrijfsleven niet te deren. Van de opdrachtgevers die elk kwartaal voor de FMI geënquêteerd worden, verwacht 52% de komende periode meer opdrachten uit te zetten. 30% laat weten dat het bestaande hoge opdrachtenvolume stabiel blijft. Slechts 19% van de respondenten verwacht een lichte teruggang, toe te schrijven aan de afronding van grotere projecten. Conclusie: noch het bedrijfsleven, noch de overheid die op sleutelposities maar al te vaak freelancers inhuurt kan en wil de freelance kenniswerker missen.

In tegenstelling tot dalende trend in uitzendbranche blijven freelancers gewild

Opmerkelijk is dat uitzendwerk terrein verliest op vast werk. Uitzenders zien zowel de aantallen declareerbare uren als de omzet teruglopen. De krimp in het aantal uitzenduren deed zich al eerder voor en was vooral toe te schrijven aan de arbeidsmarktkrapte. De combinatie met dalende omzetten is nieuw. Dat neemt niet weg dat de schaarste aan personeel een uitdaging blijft, ook in het zzp-arbeidsmarktsegment.

Over de Freelance Markt Index (FMI)

De Freelance Markt Index, dé marktindex voor tijdelijk werk, is een driemaandelijkse verkenning van Freelance.nl, het grootse platform voor tijdelijk/projectmatig werk in Nederland. Het platform bestaat sinds 2003 en brengt freelance kenniswerkers en opdrachtgevers bij elkaar. Op het platform zijn veel freelance management & organisatie consultants, ICT’ers, financials en communicatie- en marketingprofessionals aangesloten. Er staan in totaal meer dan 300.000 gebruikers ingeschreven. De FMI weerspiegelt in elke kwartaaleditie de verwachtingen voor het dááropvolgende kwartaal. De indicatoren zijn:
– recente uren- en omzetinformatie uit de flexbranche, verzameld door de ABU (Algemene Bond van Uitzendondernemingen);
– de actuele conjunctuurindex voor commerciële dienstverleners van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek);
– telefonische enquête onder circa 150 opdrachtgevers (bedrijven en intermediairs).


Aanbevolen boeken

How to Launch a Freelance Copywriting Business

How to Launch a Freelance Copywriting Business

€ 10,49

Bekijken
The Freelance Bible

The Freelance Bible

€ 15,06

Bekijken
Freelance Freedom

Freelance Freedom

€ 3,99

Bekijken
1 - How to start a freelance business

1 - How to start a freelance business

€ 1,99

Bekijken

Gerelateerde berichten

Steeds meer ondernemers kopen tweedehands

Raymond Veldkamp

Jongeren nemen regie in eigen hand door te freelancen

Raymond Veldkamp

Nieuwe podcast over innovatieve ondernemers tijdens corona

Raymond Veldkamp